Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 i Roskilde TeamGym

Onsdag d. 20 marts fra kl. 18.00 - 19.30 i Springcentret, Kildegården 1 (1 sal).

Dagsorden

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Bestyrelsens beretning 

4) Fremlæggelse af regnskab 

5) Fremlæggelse af budget 

6) Indkomne forslag 

 

7) Forslag til ændring af vedtægter – se link nederst.

8) Valg til bestyrelsen 

9) Eventuelt.

Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag minimum 7 dage inden generalforsamlingen til formanden på mail: 

formanden@roskildeteamgym.dk

. Modtagne forslag offentliggøres via Foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen.

Træner Jack Mechlenborg vil efter Generalforsamlingen, holde oplæg om karaktergivning i TeamGym. 

Selvom du ikke ønsker en plads i den kommende bestyrelse, så håber bestyrelsen, at du vil støtte op om foreningen, ved at støtte op om generalforsamlingen og ikke mindst, at du ønsker at blive klogere på reglerne i TeamGym ved Jacks oplæg.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Roskilde TeamGym


Vedhæftede filer:
RoskildeTeamGymsvedtgterpr22marts2023-FORSLAGTILNDRINGER.docx