Senior Damer og Herrer 22/23

Antal tilmeldte: 31/50 Årgang: 1950-2006 Pris: 5.473,00 DKK
15/08/2022 - 18/06/2023 Idrættens Hus Roskilde (Springhal) Mandag 19:30-22:00Onsdag 19:30-22:00Fredag 19:00-21:30 Idrættens Hus Roskilde (Rytmesal) Mandag 19:30-22:00Onsdag 19:30-22:00 Instruktør: Malthe Andersen Kasper Linderoth Benjamin Bramsen Søren Hangaard Pedersen Max Andersen
Beskrivelse

*Rytme mandag 19.30-22.00 er for MIX
*Rytme onsdag 19.30-22.00 er for Herrer

Holdet er som udgangspunkt et konkurrencehold, men der er plads til alle gymnaster, der har lyst til at deltage aktivt i træningerne, og som ønsker at dygtiggøre sig. Hvis du har lyst til at lave gymnastik, så har vi lyst til at undervise dig. Vi forsøger også at fordele fokus på alle gymnaster uanset niveau, men de sidste par uger op mod konkurrencerne, vil selvfølgelig altid blive planlagt med konkurrencen som det primære fokus.

Vi har en del gymnaster, som også deltager på diverse opvisningshold eller landshold, og det prøver vi at tage hensyn til i træningsplanlægningen, så ikke vi modarbejder hinanden. Modsat forventer vi så også, at konkurrenceholdet i Roskilde TeamGym bliver prioriteret højest, når vi nærmer os vores egne konkurrencer. Dem der deltager til konkurrence deltager som udgangspunkt til alle 3 ugentlige træninger. Fælles for alle gymnaster er dog, at man melder afbud, såfremt man ikke kommer til træning. Holdet administrerer selv en bødekasse til diverse ”forseelser”, og den plejer at bidrage til en hyggelig fest i slutning af sæsonen.

Der vil i løbet af sæsonen også være et par Roskilde TeamGym arrangementer, hvor det forventes af Senior gymnasterne giver en hjælpende hånd.

Der vil i denne sæson ikke være en ugentlig træning reserveret kun til rytme træning. Indlæring af rytme, opstillinger og finpudsning af rytmen vil derimod blive fordelt på et antal længere træninger i weekender i efteråret, og så vil rytme indgå i de øvrige træninger hen over året. Så der vil være mulighed for at springe til alle træninger hen over sæsonen 😊

På springside vil starten af sæsonen have meget fokus på teknik, opbygning til nye spring samt de forudsætninger der er nødvendige for dine målsætninger. Senere på sæsonen skifter fokus så mere til indlæring af nye spring, samt forbedringer til dine eksisterende spring. Hvorefter vi skifter til fokus på stil, færdige spring og landinger, så vi er klar til konkurrencerne. Målet er at vi løfter sværheden på begge vores holdomgange, samt sikrer os, at lidt flere kan byde ind på specielt baglæns på banen og Pegasus.

På rytmesiden vil der blive indøvet en ny serie til den kommende sæson, og der vil fortsat blive arbejdet med indlæring og udførsel af sværheder til rytmen. Sidste sæson afsluttede vi med en meget tilfredsstillende rytme til sidste konkurrence, så det skal vi gerne have overført og forbedret til en nye serie. Så være klar på at lære en fed ny serie, så vi kan løfte niveauet igen.

Igen i år kommer vi til at fokusere meget på styrketræningen, som vil være en integreret del af samtlige træninger. Der arbejdes både med cardio, almindelig styrketræning samt tung styrketræning.

Den endelige prioritering af hold (Herrer, Damer eller Mix) vil først blive besluttet i løbet af september måned, når vi har et overblik over antal gymnast, fordelingen af damer og herrer, samt niveauet på gymnasterne. Vi stiller som minimum med et Senior Herrer hold til konkurrence, men håber også at kunne stille et Mix hold.

Konkurrence hold/holdene sættes ud fra en ligelig prioritering af rytme og spring. Der lægges vægt på udførelse, sikkerhed og sværhed, og vi gør altid det er der bedst for holdet, og ikke den enkeltes personlige ego eller ambitioner. Vi går også til konkurrence for at vise en flot, sikker og forhåbentlig godt betalt konkurrence. Vi kan godt presse sværheden hist og her, men vi går ikke til konkurrence med hovedet under armen, og det vil altid være trænerne, der tager den endelig beslutning op mod konkurrencerne og på dagen.

Kontingentet er inklusiv en lang sæson der går fra uge 33 i august til og med juni sommeren 2022 – SAMT incl. konkurrence og opvisningens gebyrer.

Tilmeld dig og betal når tilmeldingen er åben, så har du sikret dig en plads på holdet.

Hvis du alligevel ikke ønsker at deltage på holdet, kan du få dine penge retur inden 15 september.

Såfremt du kun ønsker at deltage i 1-2 ugentlige træninger, så vil der være mulighed for at lave en individuel aftale. I så fald bedes du tage kontakt til enten klubbens kasserer eller Max Andersen.

Tilmelding og betaling skal ske inden den 15. september, kontingentet stiger med 10%, hvis ikke man er indmeldt inden da.

Der vil være mulighed for, efter aftale, at dele kontingentet op i mindre bidder.

I kontingentet indgår deltagerbetaling for deltagelse i de regionale og nationale konkurrence samt de lokale opvisninger.

 

Øvrige udgifter

Der må desuden forventes ekstra udgifter i forbindelse med køb af konkurrence dragt (800-1000 kroner), tilkøb af konkurrence licens (225 kroner) samt udgifter til transport, kost og logi i forbindelse med en eller flere konkurrencer/arrangementer.

 

Pris: 5.473,00 DKK


Jeg har ingen profil - Opret og tilmeld Jeg har en profil – Login og tilmeld
Instruktører

Malthe Andersen

Træner, spring, senior

Kasper Linderoth

Træner, spring, senior

Benjamin Bramsen

Træner, spring, senior

Søren Hangaard Pedersen

springhp@me.com

Cheftræner, rytme, senior

Max Andersen

max@roskildeteamgym.dk

Cheftræner, spring, senior
Medlem af RTGs sports- og strategi udvalg